Verschillende Zorgvormen

Willekom biedt kortverblijf aan voor personen die beschikken over een geldige beslissing kortverblijf van het Vaph (PEC-ticket). Per kalenderjaar kunnen gasten 92 dagen gebruiken maken van het kortverblijf.

Ook personen met een PAB-budget kunnen een verblijf boeken.

Willekom neemt initiatief voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). Hiervoor is geen beslissing van het Vaph vereist. Personen met een vermoeden van handicap kunnen hierdoor beperkte ondersteuning krijgen voor:

  • dagopvang gedurende 24 dagen per kalenderjaar
  • 12 logeerdagen per kalenderjaar
  • een combinatie van deze logeer- en dagopvangdagen
  • naschoolse opvang op woensdagnamiddag vanaf 12u

RTH mag gecombineerd worden met andere zorgvormen van RTH echter binnen de beperking die Vaph oplegt. RTH mag niet gelijktijdig gecombineerd worden met andere ondersteuning van het Vaph

Willekom biedt ook langdurig verblijf aan enkele personen met een langlopend convenant.